Mayoral Drive Student Accommodation Map Mayoral Drive Student Accommodation Map
Points Of Interest
How are you moving around?

Mayoral Drive Student Accommodation

121 Mayoral Drive 1010 Auckland CBD, New Zealand

Visit Website

Universities Nearby

Thumb Image

University In Auckland

Auckland University of Technology - AUT

Address

55 Wellesley Street East

About

AUT là đại học lớn thứ 2 ở New Zealand. Trường được lên hạng đại học từ anwm 2000, nhưng giảng đường đã có hơn 120 năm tuổi. AUT có ba cơ sở học ở Auckland: nội thành, Manukau, và một ở trên Bờ Bắc. Xe buýt của trường đều đi qua các cơ sở này, giúp bạn di chuyển dễ dàng giữa các lớp học và các khuôn viên trường. 

AUT is near the following UniLodge properties: 

AUT gần với các học xá của UniLodge sau: 

Icon Airplane

So You've Just Landed...